Kwaliteit in de zorg, plezier in het plannen

Een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk planningssysteem is onmisbaar voor het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige zorg. Patiënten verwachten snelle hulp en er moet met dezelfde middelen meer werk verricht worden. Neo ZIS|EPD neemt de administratieve druk van het plannen over.

Stroomlijn de afsprakenplanning en behaal een forse tijdwinst

  • Neo ZIS|EPD is efficiënt; De bezettingsgraad van de diverse spreekuren is inzichtelijk, de meest geschikte afspraakmomenten per behandelaar/arts worden overzichtelijk getoond en afspraakgegevens van de patiënt kunnen eenvoudig worden geraadpleegd en gemuteerd.  
  • Neo ZIS|EPD geeft overzicht op de afdeling; De (combinatie-)afspraken worden in context met elkaar gemaakt. De communicatie tussen afdelingen en personen wordt gestroomlijnd.
  • Neo ZIS|EPD levert tijdwinst op; Met dezelfde resources kunnen meer patiënten kwalitatief sneller en beter worden behandeld.  
  • Neo ZIS|EPD geeft inzicht; Wanneer een nieuwe patiënt een afspraak wil maken wordt direct gecontroleerd welke verzekering de patiënt heeft. Vanuit de agenda kunnen medische gegevens worden geregistreerd en ingezien. Bij iedere afspraak zijn direct de juiste gegevens bij de hand. 

Stuur patiënten een persoonlijke herinnering

Patiënten worden automatisch aan hun afspraak herinnerd door automatische e-mail- en sms-alerts, waardoor het aantal patiënten dat niet op zijn/haar afspraak verschijnt significant daalt. Doordat Neo ZIS|Zorgplanning handmatige handelingen automatiseert, worden fouten voorkomen en een forse efficiëntiewinst behaald. 

Ongecompliceerde planregels, overzichtelijke werkagenda’s en het voorkomen van dubbele afspraken zorgen voor een prettig en een eenvoudig afsprakenproces. Daarnaast zorgt het maken van (combinatie-)afspraken en/of afsprakensets bij verschillende behandelaars en ruimten ervoor dat afspraken sneller en beter worden ingepland. 

Neo ZIS|Zorgplanning optimaliseert de workflow, waardoor met dezelfde resources meer patiënten kunnen worden behandeld. Het behandelingstraject van patiënten wordt kwalitatief beter, sneller en korter.

Houd het overzicht in één scherm

In Neo ZIS|Zorgplanningg kunnen meerdere behandelingen en artsen in één overzicht worden ingepland en kunnen agenda’s naast elkaar worden getoond. Er kan worden aangeven of het weekschema, dagschema of maandschema weergegeven wordt. Er ontstaat een duidelijk overzicht van de ingeplande afspraken met de patiëntgegevens en de afspraakgegevens. Denk hierbij aan type afspraak, reden van komst, status van de afspraak, tijdstippen/tijdsduur, etc. Ook de bezettingsgraad is direct inzichtelijk. U weet precies hoeveel patiënten er per dag per behandelaar, afdeling of instelling verwacht worden.

Met Neo ZIS|Zorgplanning wordt plannen weer eenvoudig. Afspraken zijn snel te plannen en het is duidelijk welke plekken nog openstaan voor nieuwe afspraken. Neo ZIS|Zorgplanning zoekt systematisch de meest geschikte momenten en toont deze in een overzichtelijk scherm. De beschikbare capaciteit wordt optimaal gebruikt. 

Neem voor meer informatie contact met ons op of download de brochure over Neo ZIS|Zorgplanning.