De zorg is in ontwikkeling. De administratieve druk neemt toe en met dezelfde middelen moet meer werk verricht worden. Patiënten verwachten een steeds hogere kwaliteit, snelle hulp en het gebruik van technieken als e-mail- en sms-alerts. Een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk planningssysteem is een onmisbaar component voor het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige zorg in een zorginstelling.

Door intensieve samenwerking met specialisten van diverse zorginstellingen is NeoZis Zorgplanning ontwikkeld en volledig aangepast op de werkwijze van zelfstandig behandelcentra.screenshot-ZP

Waarom NeoZis Zorgplanning?

NeoZis Zorgplanning zorgt voor tijdwinst.

  • De workflow wordt verbeterd waardoor met dezelfde resources meer patiënten kunnen worden behandeld.
  • Het behandelingstraject van patiënten wordt kwalitatief beter en sneller.

NeoZis Zorgplanning zorgt voor duidelijkheid op de afdeling.

  • De mogelijkheid tot het definiëren van spreekuren, OK’s en afsprakensets per behandelaar/resource.
  • De bezettingsgraad van de diverse spreekuren is inzichtelijk.

NeoZis Zorgplanning werkt gemakkelijk en efficiënt.

  • NeoZis toont overzichtelijk de meest geschikte afspraakmomenten per behandelaar/specialist. 
  • Er is mogelijkheid tot het maken van combinatieafspraken.
  • Afspraakgegevens van de patiënt kunnen eenvoudig worden geraadpleegd en gemuteerd.
  • Er zijn meerdere behandelingen en specialisten in één overzicht in te plannen.

Wilt u meer informatie? Wilt u een vrijblijvende demonstratie van NeoZis aanvragen? Of wilt u een gesprek met ons over NeoZis? Neem dan contact op.

Efficiëntie – Tijd is geld

NeoZis Zorgplanning biedt de mogelijkheid tot het maken van (combinatie-)afspraken en/of afsprakensets. Daarnaast wordt managen van het afsprakenproces vereenvoudigd. Om patiënten aan hun afspraak te herinneren worden automatisch e-mail- en sms-alerts naar de patiënt gestuurd. Hierdoor daalt het aantal patiënten dat niet op zijn/haar afspraak verschijnt significant.

Door het gecombineerd plannen van afspraken bij verschillende behandelaars en beschikbare ruimten worden afspraken sneller en beter ingepland. Door minder handmatige handelingen worden fouten voorkomen en wordt een forse efficiëntiewinst behaald. NeoZis optimaliseert de workflow, waardoor met dezelfde resources meer patiënten kunnen worden behandeld. Het behandelingstraject van patiënten wordt kwalitatief beter, sneller en korter.

Overzichtelijk – Alle relevante informatie in één scherm

Ongecompliceerde planregels, overzichtelijke werkagenda’s en het voorkomen van dubbele afspraken zijn grote voordelen van het werken met NeoZis Zorgplanning.screenshot-nieuweafspraak

In NeoZis Zorgplanning kunnen meerdere behandelingen en specialisten in één overzicht worden ingepland en kunnen agenda’s naast elkaar worden getoond. Er ontstaat een duidelijk overzicht van de ingeplande afspraken met de patiëntgegevens en de afspraakgegevens. Denk hierbij aan type afspraak, reden van komst, status van de afspraak, tijdstippen/tijdsduur, etc. Ook de bezettingsgraad is direct inzichtelijk. U weet precies hoeveel patiënten er per dag per behandelaar, afdeling of instelling verwacht worden.

Gebruiksgemak – Indeling volgens het eigen werkproces

Werken met NeoZis Zorgplanning maakt plannen eenvoudig. Een nieuwe afspraak plannen is snel gebeurd. Door vooraf ingestelde afspraaktypen kan geheel volgens het eigen werkproces gewerkt worden.

Per agenda kunnen dag- of weekschema’s worden gedefinieerd. Door middel van slots kunnen afspraakvormen, bijvoorbeeld consulten, operaties en controleafspraken, vooraf worden bepaald en ingedeeld op tijd en dag. Verschillende typen afspraken kunnen elk met een eigen kleur worden aangegeven.

Door de vastgestelde afspraaktypen, gekoppeld aan de behandelaar zijn afspraken snel te plannen en is het duidelijk welke plekken nog openstaan voor nieuwe afspraken. NeoZis zoekt systematisch de meest geschikte momenten en toont deze in een overzichtelijk scherm. De beschikbare capaciteit wordt optimaal gebruikt. Afspraken zijn met NeoZis eenvoudig te plannen zonder zelf te zoeken.

screenshot-tooltip

Integratie met andere NeoZis modules – Altijd en overal volledige patiëntgegevens

Integreer NeoZis Zorgplanning met het NeoZis EPD (elektronisch patiëntendossier) om de patiëntenzorg nog verder te stroomlijnen. Door NeoZis Zorgplanning te integreren met het NeoZis EPD kunt u direct medische gegevens registreren en inzien. Door middel van de getoonde spreekuurlijsten in het scherm is het in één oogopslag duidelijk wat er per dag te gebeuren staat. Daarnaast is het gemakkelijk wisselen van patiënt via deze spreekuurlijsten, waardoor de benodigde informatie van de patiënt meteen voorhanden is.

De modules zijn los van elkaar te gebruiken, maar ook in combinatie met systemen van anderen.

Neem voor meer informatie contact met ons op of download de brochure over NeoZis Zorgplanning.