EPD, de kern van uw organisatie

Neo ZIS|EPD integreert en structureert gegevens uit verschillende bronnen binnen één uniforme werkomgeving. Neo ZIS|EPD werkt samen met alle andere systemen binnen de zorginstelling, waardoor u in één systeem alle informatie over de patiënt snel en gemakkelijk unt raadplegen. Neo ZIS|EPD vormt de basis van de zorginstelling. 

Verhoog de productie en profiteer van de mogelijkheden van Neo ZIS|EPD

  • Compleet geïntegreerde correspondentiemodule. Direct de brief naar de verwijzer versturen of een overdrachtsrapportage genereren.
  • Multidisciplinaire zorgpaden definiëren.
  • Multidisciplinair werken en multidisciplinaire statusvoering.
  • Workflow-ondersteuning voor duidelijke interne communicatie, overzicht en efficiënte werkprocessen. 
  • Uitgebreide managementinformatie voor inzicht in de bedrijfsprocessen en relevante stuurinformatie.

Méér dan een EPD

Neo ZIS|EPD is gebouwd met de nieuwste technologieën en werkt met de gangbare standaarden. Een combinatie van Neo ZIS|EPD en systemen van anderen zijn daarom geen enkel probleem. Neo ZIS|EPD is een modern platform. Met Neo ZIS|EPD is er direct, op elk gewenst moment en op elke plaats inzicht in patiëntgegevens. De zorg rondom een patiënt is inzichtelijk op desktop computers en via een veilige verbinding op mobiel en tablet. Met Neo ZIS|EPD kunt u online zorg voor de patiënt aanbieden. Vanuit Neo ZIS|EPD kunnen e-health zorgpaden gestart, gewijzigd en gestopt worden. Vanaf dat moment krijgt de patiënt een actieve rol binnen zijn of haar eigen zorgproces. Patiënten kunnen bijvoorbeeld voorafgaand aan een poliklinisch bezoek in een beveiligde onlineomgeving vragenlijsten invullen, waardoor de specialist al over informatie beschikt op het moment dat de patiënt de spreekkamer instapt. Dit levert tijdwinst op en een hogere kwaliteit van zorg tijdens het consult. Zorgverleners kunnen werken met de beste, taakgerichte oplossing.

Neo ZIS|Patiëntendossier is zeer flexibel en eenvoudig aan te passen aan de werkwijze van de zorginstelling. Voor ieder specialisme hebben wij een in praktijk bewezen dossier, welke als uitgangspunt kan dienen bij invoering van het systeem. Door een uitgebreid pakket met functionaliteit binnen Neo ZIS|Patiëntdossier worden de patiëntgerichte registratieprocessen een fluitje van een cent. 

Een veilig, betrouwbaar en toegankelijk systeem

Neo ZIS|EPD garandeert de betrouwbaarheid van de elektronische gegevens. Ook de communicatie met andere systemen en de toegangsbeveiliging is goed. Neo ZIS|EPD is veilig en voldoet altijd aan de laatste wet- en regelgeving, conformeert aan de hoogste eisen van een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ), de NEN 7510 en volgt het EMR Adoptie Model van de HIMSS voor volledig papierloos werken. MI Consultancy houdt de ontwikkelingen in de zorgmarkt goed in de gaten en komt regelmatig met innovatieve functionaliteit in Neo ZIS|EPD.

Voor een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden van Neo ZIS|EPD download u de brochure.