Veilige medicatie, kwaliteit van zorg

Sinds 1 januari 2014 is de richtlijn 'Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen' van de artsenfederatie KNMG van kracht voor artsen en andere voorschrijvers. Elektronisch voorschrijven (EVS) is het inzetten van een geautomatiseerd systeem dat onveilige situaties signaleert tijdens het voorschrijven van medicatie. Neo ZIS|EVS ondersteunt de voorschrijver bij het maken van complexe medicatiebeslissingen met als doel de medicatieveiligheid te vergroten. Met Neo ZIS|EVS is er overal en op elk moment volledig inzicht in de medicatiegegevens van een patiënt. Dit zorgt ervoor dat het medicatieproces zorgvuldig, veilig en efficiënt verloopt. MI Consultancy heeft Neo ZIS|EVS volledig geïntegreerd in Neo ZIS|EPD.

Digitaliseer het voorschrijfproces en vergroot de medicatieveiligheid

  • Neo ZIS|EPD is veilig; Het EVS controleert aan de hand van de richtlijnen die door de KNMG zijn opgesteld.
  • Neo ZIS|EPD is efficiënt; Het EVS is geïntegreerd met beslissingsondersteunende technologie die waarschuwt voor ongewenste combinaties van geneesmiddelen, allergieën, contra-indicaties en foutieve doseringen.
  • Neo ZIS|EPD is overzichtelijk; Meldingen tijdens het voorschrijven van medicatie worden weergegeven in een duidelijke lijst waarin alle waarschuwingen snel en gemakkelijk te zien zijn. Per patiënt is een uitgebreide medicatiehistorie in te zien. 
  • Neo ZIS|EPD is eenvoudig; Er kan worden voorgeschreven met behulp van standaard recepten en herhalingsrecepten. Doorlopende medicatie kan ook door de assistent van de arts worden afgedrukt of elektronisch doorgestuurd.
  • Neo ZIS|EPD is geïntegreerd; de medicatiegegevens zijn volledig onderdeel van het EPD. Er wordt gewerkt in één werkomgeving.

Medicatiebewaking – Automatische controles en signalering van onveilige situaties

Neo  ZIS|EVS controleert systematisch of een patiënt een geneesmiddel veilig kan gebruiken en geeft automatisch een melding als een onveilige situatie zich voordoet. Meldingen bij het voorschrijven van medicatie worden weergegeven in een duidelijke lijst waarin alle waarschuwingen snel en gemakkelijk in te zien zijn. Onveilige situaties zoals dubbelmedicaties, contra-indicaties, allergieën, interacties met andere geneesmiddelen, onjuiste doseringen en overgevoeligheidsreacties worden tijdens het voorschrijven van geneesmiddelen door Neo ZIS|EVS gesignaleerd. Door het toepassen van medicatiebewaking draagt Neo ZIS|EVS bij aan de medicatieveiligheid.

Elektronisch voorschrijven – Overzichtelijke medicatieoverzichten en een duidelijke medicatiehistorie

Met Neo ZIS|EVS wordt medicatie voorschrijven een eenvoudig en overzichtelijk proces. Er kan worden voorgeschreven met behulp van standaard recepten en herhalingsrecepten. Dit bespaart de voorschrijver kostbare tijd en voorkomt onnodige fouten. Zo hoeft doorlopende medicatie niet door de arts zelf te worden voorgeschreven, maar ook de assistent van de arts is bevoegd om deze herhaalrecepten af te drukken of elektronisch door te sturen.

Door medicatie als ‘favoriet’ op te slaan kunt u medicatie eenvoudig en snel voorschrijven. Deze medicatie, inclusief de juiste dosering, wordt bovenaan de keuzelijst getoond. Tevens is in de medicatiehistorie van de betreffende patiënt de laatst voorgeschreven medicatie te zien.

Met Neo ZIS|EVS wordt er een volledig medicatieoverzicht van en voor een patiënt bijgehouden. In het medicatieoverzicht van de patiënt wordt de door de patiënt gebruikte medicatie en de medicatiehistorie overzichtelijk getoond.

Integratie met EPD – Altijd en overal volledige patiëntgegevens in één systeem

De integratie van Neo ZIS|EVS zorgt voor een complete ondersteuning van het werkproces. Er wordt gewerkt in één werkomgeving, in één geïntegreerd systeem. De medicatiegegevens zijn onderdeel van het EPD. De patiëntenzorg is volledig gestroomlijnd. Dit biedt verschillende voordelen voor de gebruikers:

  • In het EVS wordt er gewerkt met bijvoorbeeld de lengte en het gewicht van de patiënt uit het EPD.
  • In de brief naar de huisarts kan automatisch de actuele medicatie worden opgenomen.
  • Het medicatieprofiel van de patiënt kan worden gedeeld met geautoriseerde collega’s en andere specialismen. Het multidisciplinaire team heeft daardoor een volledig overzicht van de medicatie van de patiënt.

Neo ZIS|EVS is niet afhankelijk van andere systemen. Het EVS is ontwikkeld met moderne technologieën en kan worden gekoppeld met alle systemen. Tevens voldoet Neo ZIS|EPD aan alle wettelijke normen voor informatiebeveiliging in de zorg en heeft het predicaat ‘Goed Beheerd Zorgsysteem’.

Medicatiemanagement – Uitgebreide rapportagemogelijkheden

Neo ZIS|EPD beschikt over actuele management- en stuurgegevens. Dit levert een schat aan waardevolle informatie op voor statistieken én verbetertrajecten voor de patiëntenzorg. Zo hebben managers onder andere een overzicht van de totale voorgeschreven medicatie, het aantal voorschrijvers in het ziekenhuis en het totaal aantal voorgedane onveilige situaties. Inzicht in deze gegevens helpen om het managementbeleid effectiever en efficiënter te laten verlopen.

Download hier de factsheet over Neo ZIS|EVS.